This project is read-only.

Vienna v1.0

Theme màu xanh nhạt nhẹ nhàng theo phong cách Windows 7
Tương thích ImageGlass 1.4
Download (35.7 KB)

Sludgy v1.0

Theme màu xám tro nhẹ dịu
Tương thích ImageGlass 1.4
Download (31.9 KB)

Longhorn v1.0

Theme màu xanh đen tuyền quyến rũ của Vista
Tương thích ImageGlass 1.4
Download (36.3 KB)

Google plus v1.0

Theme mang phong cách nhẹ nhàng của Google plus
Tương thích ImageGlass 1.4
Download (24.5 KB)

 Google plus (blue) v1.0

Theme màu xanh của Google plus
Tương thích ImageGlass 1.4
Download (31 KB)

Peaceful v1.0

Theme mang phong cách của Windows Live
Tương thích ImageGlass 1.4

Download (96.1 KB)

Professional Dark v1.0

Theme màu đen chuyên nghiệp
Tương thích ImageGlass 1.4

Download (53.2 KB)

New Wind v1.0

Theme với các biểu tượng nhẹ nhàng của Windows 8
Tương thích ImageGlass 1.4

Download (48.1 KB)
ImageGlass theme - Green Life

Green Life v1.0

Theme màu xanh thân thiện với môi trường
Tương thích ImageGlass 1.4

Download (33.4 KB)

Last edited Jan 6, 2012 at 1:48 PM by phapsuxeko, version 2